Obec
Nová Ves
u Českých Budějovic
image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákony a vyhlášky

Zákony, vyhlášky

Sbírka právních předpisů obce Nová Ves

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 1-2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf 01. 03. 2015
OZV č. 1/2016 - školský obvod (PDF) 15. 12. 2016
OZV č. 1/2020 - o místních poplatcích.pdf 01. 01. 2020
OZV č. 2/2021 odpadové hospodářství Nová Ves (PDF) 01. 01. 2022
OZV č. 1/2021 - koeficient (PDF) 01. 01. 2022
OVZ č. 2/2022 (PDF) 01. 01. 2022
OZV č. 3/2022 (PDF) 01. 01. 2023
OZV č. 4/2022 (PDF) 01. 01. 2023
OZV č. 1/2023-odpady pdf 01. 01. 2024
OZV č. 2/2023-psi.pdf 01. 01. 2024