mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan a obec > Mateřská škola > DOKUMENTY > Koncepce MŠ

KONCEPCE ROZVOJE MŠ

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

         Jednotřídní Mateřská škola Nová Ves je umístěna v zrekonstruovaném jednopatrovém domku se žlutou fasádou, stranou od hlavní silnice a v dostupné blízkosti lesa. Prostorná zahrada školy je přehledná a z části vybavena herními prvky. Součástí MŠ je školní jídelna.

Vnitřní prostory jsou opravené, útulné a dobře vybavené. V přízemí je menší šatna dětí, moderně zařízená a prostorná umývárna se záchody a sprchou a třída s hracími koutky a výdejnou jídla přímo z kuchyně. V blízkosti třídy je sklad pomůcek a sociální zázemí pro zaměstnance. V patře je ložnice se skladem na ložní prádlo, záchod pro děti, herna a menší místnosti využívané jako sklady. Na zahradu se prochází „přístavbou“, která je využita z části jako sklad potravin, úložný prostor pro hračky na zahradu a sklad nářadí.

Mateřská škola je naplňována do počtu 28 dětí ve věku od 3 do 6 (7) let. Výchova a vzdělávání probíhá podle ŠVP PV s názvem „S úsměvem táhneme za jeden provaz“, který je zaměřený na obnovení lidových zvyků na vesnici a spolupráci rodiny a školy.

PLÁNOVANÝ ROZVOJ ŠKOLY

         Nadále podporovat a rozvíjet vše, v čem je mateřská škola úspěšná. Vytvářet příjemné pracovní prostředí a pohodovou atmosféru pro děti, rodiče i zaměstnance. Prohlubovat spolupráci s rodiči, zřizovatelem, okolními MŠ a ZŠ i širší veřejností. Nabízet výhody a možnosti malé mateřské školy.

HLAVNÍ CÍL

Možnost dítěte vyrůstat v prostředí přátelství a jistoty.

HLAVNÍ VIZE

Kvalitní výchova a vzdělávání dětí.

Utváření dobrých vztahů, týmové spolupráce a rodinné atmosféry.

 

OBLASTI ROZVOJE

1) VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ

● Pracovat s dětmi, které jsou věkově smíšené ve skupinách i individuálně s ohledem na rozdílné schopnosti a z hlediska náročnosti a délky trvání činnosti.

● Vychovávat děti slušnému společenskému chování a dodržování pravidel.

● Vést děti k samostatnosti a odvaze.

● Učit děti především na základě vlastního prožitku.

● Využívat tvořivé improvizace (Pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci.).

● Poskytovat dětem dostatek prostoru pro volné hry, spontánní aktivity a dětské plány.

● Zaznamenávat individuální pokroky ve vývoji dítěte.

 

2) PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

● Vytvářet vzájemnou důvěru a toleranci, ponechávat zaměstnancům dostatek pravomocí a respektovat jejich názor.

● Podporovat a motivovat zaměstnance ke vzájemné spolupráci.

● Pracovat na základě vymezených a společně vytvořených pravidel.

● Vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogů.

 

3) EKONOMICKÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

● Rozvíjet a obnovovat materiálně technické podmínky školy.

● Opravovat dle aktuálních potřeb.

● Vybavit sklady učitelek přehlednými regály.

● Obnovovat a doplňovat vybavení školy hračkami, pomůckami, náčiním a pracovním materiálem.

● Doplňovat zahradu o funkční herní prvky.

● Upravovat a zvelebovat během školního roku zahradu a okolí MŠ.

● Dbát na účelné a hospodárné využití finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele.

● Zajišťovat bezpečnost a hygienické normy venkovních i vnitřních prostor.

 

4) ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ PODMÍNKY

● Přizpůsobovat denní řád podmínkám a náročnosti jednotlivých činností, vycházet z potřeb a zájmů dětí.

● Umožnit dětem při nástupu do MŠ adaptační režim.

● Dávat dětem dostatek času a prostoru pro volnou hru.

● Využívat zpětné vazby a smysluplně plánovat pedagogické práce a chod MŠ.

● Provádět vzájemné hospitace pedagogů a evaluaci celé MŠ.

 

5) SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODIČŮ

● Spolupracovat s rodiči na společné výchově dětí (vzájemná komunikace, důvěra, porozumění a otevřenost).

● Informovat rodiče o veškerém dění MŠ prostřednictvím schůzek rodičů, nástěnek a webových stránek.

● Nabízet rodičům možnost individuálních pohovorů.

● Zajistit rodičům specializované služby, ke kterým není předškolní pedagog kompetentní, ve spolupráci s příslušnými odborníky – logoped, PPP.

● Vybízet rodiče ke spoluúčasti na organizování akcí.

● Připravovat pro veřejnost kulturní programy.

 

6) SPOLUPRÁCE ŠKOLY S OBCÍ A DALŠÍMI ORAGANIZACEMI

● Informovat pravidelně zřizovatele o dění v MŠ.

● Neomezit spolupráci MŠ a obce pouze na ekonomickou oblast školy, ale i na oblast poznávací a vzdělávací.

● Spolupracovat se zřizovatelem na společných projektech a akcích.

● Spolupracovat se sousedními MŠ (společné akce, divadla, výlety, konzultace …).

● Navázat spolupráci se ZŠ Nedabyle (návštěva 1. třídy, společné akce …).

  

V Chlumu 18. dubna 2012
Václava Bartošová

Projekt "Oprava objektu místního obchodu" je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje "Podpora venkovských prodejen"

3pata.png

Projekt "Zkapacitnění přečerpávací stanice ČOV" byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje - Program obnovy venkova 2020,

 3pata.png

Projekt "Rekonstrukce VO v ulici na Borovnici a v ulici pod hřištěm" byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje - Program obnovy venkova 2021.

3pata.png

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

2. 10. 2021 proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
28
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
29
Nový dotační program Zelená úsporám
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
30
Nový dotační program Zelená úsporám
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
31
Nový dotační program Zelená úsporám
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
1
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
2
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
3
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
4
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
5
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
6
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
7
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
8
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
9
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
10
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
11
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
12
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
13
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
14
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
15
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
16
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
17
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
18
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
19
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
20
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
21
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
22
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
23
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
24
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
25
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
26
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
27
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
28
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
29
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
30
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
31
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
1
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
2
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
3
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
4
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
5
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny
6
Nový dotační program Zelená úsporám
Teríny svozu odpadů v roce 2022
Veřejná sbírka na nové fotbalové kabiny