Obec
Nová Ves
u Českých Budějovic
image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

 

I. INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

 

Adresa: Mateřská škola Nová Ves, 373 15 Nová Ves 53

Telefon: 724 905 075

IČO: 709 97 403

Ředitelka MŠ: Václava Bartošová

Zřizovatel: Obec Nová Ves 

 

 

Typ MŠ: celodenní mateřská škola s pravidelným provozem

Kapacita MŠ: 28 dětí

Provozní doba: 6:30 – 16:15

Zařízení není využito pro jiné aktivity.

 

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY

 a) Nástup dětí: od 6.30h do 8.30h (pozdější příchody je nutné předem hlásit). Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce osobně.

 b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru a s ohledem na individuální potřeby dětí.

 c) Činnosti řízené pedagogem: jsou prováděny individuálně v průběhu celého dne a skupinově nebo kolektivně pracují učitelky s dětmi většinou mezi 9.00 a 9.30 h, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

 d) Pohybové aktivity: 1x týdně řízená tělovýchovná činnost, denní zdravotně zaměřené cvičení v průběhu dne podle potřeby, minimálně 1x za den a pohybové hry, které jsou součástí řízených i spontánních činností a při pobytu venku.

 e) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). Dopoledne od 9.30 do 11.30 a odpoledne dle počasí od 14.30 do 16.15. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: nejvíce využíváme školní zahrady, hřiště a vycházek do přírody.

 f) Odpočinek a spánek: od 12.15 do 14.00. Spánek přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí. Děti spí na lehátkách nebo na matracích v ložničce. Výměna lůžkovin 1x za 3 týdny (praní zajišťuje školnice) a pyžama 1x týdně (zajišťují rodiče).

Děti, které jsou předškolního věku, odpočívají při četbě nebo poslechu pohádky, vstávají dříve a mají zařazeny klidné aktivity rozvíjející předškolní dovednosti.

 g) Stravování: samoobslužný způsob podávání svačin od 8.30 do 9.00, odpoledne od 14.30 do 15.00. Oběd je vydáván od 11.30 do 12.00. Polévku dětem nalévá učitelka. Množství si určují samy. Druhé jídlo připravuje na talíře kuchařka a děti si je samostatně odnášejí od okénka. Mladší děti dostávají jídlo na stůl.

 h) Pitný režim: Děti mají v průběhu celého dne připraven čaj nebo šťávu ve várnici, ze které si mohou samy nalít do hrnečku. Učitelky dětem v průběhu dne pití nabízí. Pití je průběžně doplňováno.

 i) Otužování: pravidelné větrání tříd, vytápění školy na přiměřenou teplotu (20 – 22 st.), dostatečný pobyt venku.

 

 V Nové Vsi 3. září 2012                                               

Václava Bartošová
(ředitelka MŠ)