mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan a obec > Mateřská škola > ŠKOLNÍ JÍDELNA > Vnitřní a provozní řád

 VNITŘNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

         

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1) Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně, která je součástí příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA Nová Ves, okres České Budějovice.

 2) Ve školní jídelně (dále také ŠJ) je zajištěno stravování dětí v době jejich pobytu ve škole. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je–li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.

ŠJ umožňuje také stravování zaměstnanců školy (dále jen zaměstnanci) a stravovací služby pro další osoby důchodce (dále jen cizí strávníci).

 3) Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v platném znění, za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při školním stravování.

 4) Provoz školní jídelny se řídí právními předpisy v platném znění, a to Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, a prováděcími vyhláškami k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vše v platném znění.

II. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1) PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

Zájemce o stravování se přihlásí ke stravování prostřednictvím přihlášky, která je součástí přihlášky do mateřské školy nebo je k vyzvednutí u ředitelky MŠ. Cizí strávníci se přihlašují po dohodě s vedením ŠJ a ředitelkou MŠ.

2) VÝDEJNÍ DOBA

Výdejní doba je upravena vzhledem k požadavkům legislativy a potřebám provozu školní jídelny následovně: 

 

Přesnídávka:

Oběd:

Svačina:

Děti:

8:45   – 9:15

11:45   – 12:15

14:15 - 14:45

Zaměstnanci:

---------------

11:45   – 12:15

------------------

Cizí strávníci:

---------------

10:45   – 11:15

------------------

Výdej jídel cizím strávníkům nesmí narušovat stravování dětí. Uskutečňuje se pouze v době od 10.45 hod. -11.15 hod. Cizí strávníci nesmí vstupovat do prostoru kuchyně, nesmí porušovat hygienické předpisy MŠ. Paní kuchařka připraví obědy do jídlonosičů a podá je strávníkům, kteří čekají u nástěnky pro rodiče.

3) ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

Dohled nad dětmi po dobu výdeje svačin a oběda vykonávají učitelky MŠ.

4) MOŽNOSTI PLATBY STRAVNÉHO

Platba je prováděna do 30. každého měsíce na daný měsíc jako záloha. Cena za odhlášené obědy je v následujícím měsíci od zálohy odečtena.

Platba může být prováděna:

A) Inkasem

B)    Platebním příkazem na účet MŠ

C)    V hotovosti u ředitelky MŠ.

Číslo účtu MŠ: 268994974/0300                                                         

5) ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Odhlašování a přihlašování stravování je možné telefonicky na č. tel: 724 905 075 nebo osobně u paní kuchařky, a to vždy den předem do 13.00 hod. Pouze v pondělí je možné dítě přihlásit a odhlásit týž den, a to do 7 .00 hodin.

Upozorňujeme rodiče, že přihlašování a odhlašování obědů nevykonávají za ně žádní pracovníci školy, je to pouze jejich povinnost. Zrovna tak nelze přivést do MŠ dítě, které nemá nahlášený oběd.

První den nemoci dítěte je považován z hlediska stravování za přítomnost dítěte v MŠ, kdy mohou rodiče odebrat oběd dítěte do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.15 hod. Další dny v době nemoci se musí odhlásit.

 6) JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek je sestavován dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše vybraných potravin podle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění. Sestavování jídelníčku provádí kuchařka a kontroluje vedoucí školní jídelny na základě normativů a podle posledních poznatků o zdravé výživě.

Aktuální jídelní lístek je vyvěšen na informační nástěnce pro rodiče a na webových stránkách MŠ.

V rámci " pitného režimu " mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje ( ovocné čaje, džusy, stolní vodu ). Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

7) DOTAZY, STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY

Dotazy, stížnosti a připomínky ke stravování lze uplatnit u ředitelky MŠ nebo vedoucí ŠJ.

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2013

 

V Nové Vsi dne 1. 3. 2013

Jana Šubová
Vedoucí školní jídelny

Václava Bartošová
Ředitelka MŠ

14. 10. Agáta

Zítra: Tereza

Aktuality

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
Termíny svozu odpadů v roce 2019
1
Termíny svozu odpadů v roce 2019
2
Termíny svozu odpadů v roce 2019
3
Termíny svozu odpadů v roce 2019
4
Termíny svozu odpadů v roce 2019
5
Termíny svozu odpadů v roce 2019
6
Termíny svozu odpadů v roce 2019
7
Termíny svozu odpadů v roce 2019
8
Termíny svozu odpadů v roce 2019
9
Termíny svozu odpadů v roce 2019
10
Termíny svozu odpadů v roce 2019
11
Termíny svozu odpadů v roce 2019
12
Termíny svozu odpadů v roce 2019
13
Termíny svozu odpadů v roce 2019
14
Termíny svozu odpadů v roce 2019
15
Termíny svozu odpadů v roce 2019
16
Termíny svozu odpadů v roce 2019
17
Termíny svozu odpadů v roce 2019
18
Termíny svozu odpadů v roce 2019
19
Termíny svozu odpadů v roce 2019
20
Termíny svozu odpadů v roce 2019
21
Termíny svozu odpadů v roce 2019
22
Termíny svozu odpadů v roce 2019
23
Termíny svozu odpadů v roce 2019
24
Termíny svozu odpadů v roce 2019
25
Termíny svozu odpadů v roce 2019
26
Termíny svozu odpadů v roce 2019
27
Termíny svozu odpadů v roce 2019
28
Termíny svozu odpadů v roce 2019
29
Termíny svozu odpadů v roce 2019
30
Termíny svozu odpadů v roce 2019
31
Termíny svozu odpadů v roce 2019
1
Termíny svozu odpadů v roce 2019
2
Termíny svozu odpadů v roce 2019
3
Termíny svozu odpadů v roce 2019