Obec
Nová Ves
u Českých Budějovic
image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Občan a obec > Mateřská škola > ŠKOLNÍ JÍDELNA > Vnitřní a provozní řád

 VNITŘNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

         

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1) Tento vnitřní řád upravuje podmínky možnosti stravování ve školní jídelně, která je součástí příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA Nová Ves, okres České Budějovice.

 2) Ve školní jídelně (dále také ŠJ) je zajištěno stravování dětí v době jejich pobytu ve škole. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je–li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.

ŠJ umožňuje také stravování zaměstnanců školy (dále jen zaměstnanci) a stravovací služby pro další osoby důchodce (dále jen cizí strávníci).

 3) Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v platném znění, za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů při školním stravování.

 4) Provoz školní jídelny se řídí právními předpisy v platném znění, a to Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, a prováděcími vyhláškami k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vše v platném znění.

II. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1) PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

Zájemce o stravování se přihlásí ke stravování prostřednictvím přihlášky, která je součástí přihlášky do mateřské školy nebo je k vyzvednutí u ředitelky MŠ. Cizí strávníci se přihlašují po dohodě s vedením ŠJ a ředitelkou MŠ.

2) VÝDEJNÍ DOBA

Výdejní doba je upravena vzhledem k požadavkům legislativy a potřebám provozu školní jídelny následovně: 

 

Přesnídávka:

Oběd:

Svačina:

Děti:

8:45   – 9:15

11:45   – 12:15

14:15 - 14:45

Zaměstnanci:

---------------

11:45   – 12:15

------------------

Cizí strávníci:

---------------

10:45   – 11:15

------------------

Výdej jídel cizím strávníkům nesmí narušovat stravování dětí. Uskutečňuje se pouze v době od 10.45 hod. -11.15 hod. Cizí strávníci nesmí vstupovat do prostoru kuchyně, nesmí porušovat hygienické předpisy MŠ. Paní kuchařka připraví obědy do jídlonosičů a podá je strávníkům, kteří čekají u nástěnky pro rodiče.

3) ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

Dohled nad dětmi po dobu výdeje svačin a oběda vykonávají učitelky MŠ.

4) MOŽNOSTI PLATBY STRAVNÉHO

Platba je prováděna do 30. každého měsíce na daný měsíc jako záloha. Cena za odhlášené obědy je v následujícím měsíci od zálohy odečtena.

Platba může být prováděna:

A) Inkasem

B)    Platebním příkazem na účet MŠ

C)    V hotovosti u ředitelky MŠ.

Číslo účtu MŠ: 268994974/0300                                                         

5) ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Odhlašování a přihlašování stravování je možné telefonicky na č. tel: 724 905 075 nebo osobně u paní kuchařky, a to vždy den předem do 13.00 hod. Pouze v pondělí je možné dítě přihlásit a odhlásit týž den, a to do 7 .00 hodin.

Upozorňujeme rodiče, že přihlašování a odhlašování obědů nevykonávají za ně žádní pracovníci školy, je to pouze jejich povinnost. Zrovna tak nelze přivést do MŠ dítě, které nemá nahlášený oběd.

První den nemoci dítěte je považován z hlediska stravování za přítomnost dítěte v MŠ, kdy mohou rodiče odebrat oběd dítěte do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.15 hod. Další dny v době nemoci se musí odhlásit.

 6) JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek je sestavován dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše vybraných potravin podle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb., v platném znění. Sestavování jídelníčku provádí kuchařka a kontroluje vedoucí školní jídelny na základě normativů a podle posledních poznatků o zdravé výživě.

Aktuální jídelní lístek je vyvěšen na informační nástěnce pro rodiče a na webových stránkách MŠ.

V rámci " pitného režimu " mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje ( ovocné čaje, džusy, stolní vodu ). Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

7) DOTAZY, STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY

Dotazy, stížnosti a připomínky ke stravování lze uplatnit u ředitelky MŠ nebo vedoucí ŠJ.

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2013

 

V Nové Vsi dne 1. 3. 2013

Jana Šubová
Vedoucí školní jídelny

Václava Bartošová
Ředitelka MŠ