Obec
Nová Ves
u Českých Budějovic
image

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Občan a obec > Mateřská škola > AKTUÁLNĚ > Zápis ze schůzky rodičů

ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ 23. 9. 2014

1) PŘIVÍTÁNÍ

 2) SEZNÁMENÍ S DŮLEŽITÝMI BODY ŠKOLNÍHO ŘÁDU – opakování

 -školní řád je k dispozici u informační nástěnky. Podpis rodičů – seznámení se ŠŘ.

 ▪PŘÍCHOD DĚTÍ – 6.30 – 8.30 – pozdější příchod nahlásit učitelce předem, dítě předat vždy přímo učitelce

 ▪VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ – PO O (po obědě) 12.00 – 12.15

                                         - PO SPA (po spaní) 14.15 – 16.15

Po vyzvednutí dítěte prosíme, co nejrychleji opustit MŠ – Z DŮVODU BEZPEČNOSTI OSTATNÍCH DĚTÍ.

 ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY – pondělí: do 7.00, ostatní dny: den předem do 13.00

První den nepřítomnosti dítěte ve školce možno oběd vyzvednout v době: 11.00 - 11.15

 ▪NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE – vždy ohlásit (zavolat do MŠ). Pokud dítě prodělává infekční onemocnění – vždy oznamte učitelce a po uschopnění dítěte lékařem, přineste prosím potvrzení (ochrana pro Vás i pro nás). NEMOCNÉ DĚTI DO MŠ, PROSÍME, NEDÁVAJTE.

 ▪PODÁVÁNÍ LÉKŮ V MŠ – učitelky nesmějí v MŠ podávat léky (pokud to nevyžaduje trvalý zdravotní stav dítěte – astma, alergie …)

 ▪HRAČKY DO MŠ – není zakázána. Naopak v době adaptace je vhodná. Za hračky přinesené z domova učitelky neručí. Nejsou vhodné drobné, ostré nebo cenné hračky.  

 ▪OBLEČENÍ – ponožky, gumovky na zahradu, teplé oblečení (ráno je jiné počasí než když jdeme na zahradu). VŠECHNY VĚCI NEJLÉPE PODEPSAT

 3) PROVOZ MŠ – MŠ je v provozu od 6.30 do 16.15

 PROVOZNÍ ŘÁD – je k dispozici u informační nástěnky.

 ▪SPANÍ v MŠ – odpočívají všechny děti, předškoláci dříve vstávají a mohou dělat klidné činnosti, popřípadě rozvíjí předškolní dovednosti. V době spinkání (12.15 – 14.00) pokud možno děti nevyzvedávejte nebo to předem nahlaste učitelce.

 ▪ INFORMAČNÍ NÁSTĚNKA – sledovat změny, akce, důležité informace

WEBOVÉ STRÁNKY – od října pod www.novaves.net

 4) AKCE MŠ na školní rok 2014 – 2015 předběžný plán – viz nástěnka (není-li uveden  termín, bude vždy dopředu upřesněn).

 DÝŇOVÉ TVOŘENÍ – PROSBA – kdo má možnost může na akci přinést okrasné či jedlé dýně. Společně vytvoříme zvířátka, postavičky … a vyzdobíme s nimi vstup před školkou.)

 PLACENÍ KULTURNÍCH AKCÍ – 600 Kč jednorázově (budeme si odepisovat …)

 5) KROUŽKY V MŠ – názor na kroužky v MŠ (nesmí narušovat společné činnosti v MŠ) . Během dne se v MŠ střídá spousta různých aktivit, mezi které patří: cvičení, pohybové hry, kresba, malba, zpěv, tanečky, hra na ozvučné hudební nástroje, volná hra … Kroužky v MŠ děti vytrhávají z tematického celku, z kolektivu, narušují režim školky.

Cílem a hlavní náplní MŠ je uvádět dítě do společenského života (socializovat se), naučit respektovat jinou autoritu než rodiče, správně se chovat v kolektivu, aby až půjde dítě do školy, bylo schopno zvládat úkoly a udržet pozornost …

 POVÍDÁLEK- každý pátek

 6) PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V letošním roce budeme s předškoláky používat jako pomůcku k přípravě do školy 3 pracovní sešity s názvy „Matematika předškoláka, Svět předškoláka a Grafomotorika předškoláka. Sešity nebyly nákladné, proto se je podařilo uhradit ze školného.

 7) PLATBA

ŠKOLNÉ 400 Kč neplatí pouze předškoláci po dobu 12 měsíců (děti s odkladem školné platí)

8) UZAVŘENÍ MŠ 27. ŘÍJNA A O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015

9) RŮZNÉ:

BRIGÁDA – v sobotu 11. října – výsadba stromků a keřů, zbrousit a natřít vstupní branku, plotové sloupky – natřít, zbrousit a natřít průlezky, úklid celé zahrady. Možnost přijít i jiný den – např. s bruskou již nějaký den před brigádou.

 ŠITÍ SKŘÍTKŮ - návrh pro maminky součástí ŠVP PV „Skřítkův rok“. Společné šití skřítků ve školce pro své děti – jako hračka do školky. „Skřítci jsou stejní a přece je každý jiný.“

Maminky mají zájem o ušití skřítka svým dětem – termín bude upřesněn (sobota v zimě, kdy není už tolik práce na zahrádce).

 FOTOGRAFOVÁNÍ PŘED VÁNOCI – pro zájem rodičů bude v MŠ opět pan fotograf Motejl – termín bude upřesněn.

 LOGOPEDICKÁ PREVENCE: pokud dítě nemá správnou výslovnost a je starší 4 let doporučení navštívit logopeda…

 PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC: poděkování za vše, co už jste někteří stihli pro školku udělat za srpen a září: materiální, psychickou i fyzickou pomoc J

 SPONZORSKÝM DARŮM SE NEBRÁNÍME – věcné (papíry klidně i z jedné strany potištěné, barevné, čtvrtky, hračky, pastelky…) i finanční

 10) PROSTOR PRO DOTAZY, DISKUSE:

Kdy platba Povídálka? – Až bude vyvěšen papír s platbou na nástěnce.

 

FINANČNÍ (sponzorské) DARY – MAMINKY DOSTALI MOC PĚKNÝ NÁPAD

S KASIČKOU NA OVOCNÉ STROMKY DO ZAHRADY MŠ.

Vzrostlejší stromky jsou dražší, a tak nám každá korunka pomůže J.

DĚKUJEME ZA NÁPAD I ZA PENÍZKY DO KASIČKY VHOZENÉ.